Trắc nghiệm Toán 5 Bài 6: (có đáp án) Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

  • 1792 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 2m25dm2=...dm2

Xem đáp án

Theo bảng đơn vị đo diện tích ta có 1m2=100dm2  nên 2m2=200dm2

Do đó

 2m25dm2=2m2+5dm2=200dm2+5dm2=205dm2

Vậy 2m25dm2=205dm2

Đáp án B


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống: 5ha42m2 = m2

Xem đáp án

Theo bảng đơn vị đo diện tích ta có 1ha=10000m2  nên 5ha=50000m2

Do đó

5ha42m2=5ha+42m2=50000m2+42m2=50042m2

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 50042.


Câu 3:

Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 37dm221cm2=...dm2

Xem đáp án

Theo bảng đơn vị đo diện tích ta có 1dm2=100cm2  hay 1cm2=1100dm2

Nên 37dm221cm2=3721100dm2=37,21dm2

Vậy 37dm221cm2=37,21dm2

Đáp án C


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống: 13km28ha=km2

Xem đáp án

Theo bảng đơn vị đo diện tích ta có 1km2=100ha  hay 1ha=1100km2

Nên 13km28ha=138100km2=13,08km2

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 13,08.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống: 361dm2=dam2

Xem đáp án

Theo bảng đơn vị đo diện tích ta có 1dam2=10000dm2  hay 1dm2=110000dam2

Nên 361dm2=36110000dam2=0,0361dam2

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 0,0361.


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hoàng Nga

mi bị diên à

Bình luận


Bình luận