Trắc nghiệm Toán 5 Bài 7: (có đáp án) Diện tích xung quanh,diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

  • 1908 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.

Vậy phát biểu trên là đúng.

Đáp án A


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).                                  

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án D


Câu 3:

Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng 13cm và chiều cao 9cm.

Xem đáp án

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(18 + 13) × 2 = 62 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

62 × 9 = 558 (cm2)

Đáp số: 558 cm2

Đáp án B


Câu 4:

Cho hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ:

 

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 275 cm2 . Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đổi 2,5dm = 25cm

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(36 + 19) × 2 = 110 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

110 × 25 = 2750 (cm2)

Vậy khẳng định diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 275cm2 là sai.

Đáp án B


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hình hộp chữ nhật có chiều dài 23dm, chiều rộng 1,6m và chiều cao 11,5dm. Diện tích toàn phần của hình hộp đó là cdm2

Xem đáp án

Đổi 1,6m = 16dm

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(23 + 16) × 2 = 78 (dm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

78 × 11,5 = 897 (dm2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

23 × 16 = 368 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

897 + 368 × 2 = 1633 (dm2)

Đáp số: 1633 dm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1633.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận