Trắc nghiệm Toán 5 Bài 8: (có đáp án) Ôn tập về phép trừ

  • 1543 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Cho phép tính: a – b = c

Chọn khẳng định đúng nhất:

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

594372 – 168934 = c

Xem đáp án

Đặt tính rồi thực hiện tính ta có:

594372168934¯425438

Vậy 594372168934=425438

Đáp án đúng điền vào ô trống là 425438.


Câu 3:

Tính: 71214

Xem đáp án

Ta có:

71214=712312=412=13

Vậy 71214=13.

Đáp án B


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

72,84 – 45,39 = c

Xem đáp án

Đặt tính rồi thực hiện tính ta có:

72,8445,39¯27,45

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 27,45.


Câu 5:

Tính: 91 – 54,75

Xem đáp án

Đặt tính rồi thực hiện tính ta có:

91,0054,75¯36,25

Vậy 9154,75=36,25.

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận