Trắc nghiệm Toán 5 Bài 8: (có đáp án)Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

  • 1640 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Diện tích xung quanh của một hình lập phương bằng chu vi một mặt nhân với 4. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Diện tích xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích bốn mặt của hình lập phương.

Mà mỗi mặt đều là các hình vuông bằng nhau.

Vậy diện tích xung của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

Phát biểu đã cho là sai.

Đáp án B


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4.

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6.

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án D


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho hình lập phương như hình vẽ:

 

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là c cm2

Xem đáp án

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:

6 × 6 = 36 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

36 × 4 = 144 (cm2)

Đáp số: 144cm2 .

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 144.


Câu 4:

Cho hình lập phương có cạnh là 0,5m. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

Xem đáp án

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:

0,5 × 0,5 = 0,25 (m2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

 0,25 × 4 = 1 (m2)

 1m2 = 100dm2

Đáp số: 100 dm2

Đáp án C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Diên tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 8m là c m2

Xem đáp án

Diện tích một mặt của hình lập phương đó là:

8 × 8 = 64 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

64 × 6 = 384 (m2)

Đáp số: 384m2 .

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 384.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận