Trắc nghiệm Toán 5: Ôn tập chương 3 có đáp án

  • 1761 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Em hãy chọn phát biểu sai:

Xem đáp án
  • Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.
  • Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.
  • Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.
  • Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

Vậy kết luận sai là "Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy đường kính nhân với đường kính rồi nhân với số 3,14".

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án
  • Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).                                   
  • Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Vậy cả A và B đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Cho hình thang có độ dài đáy lần lượt là 14cm và 18cm; chiều cao là 11cm.

Diện tích hình thang đó là … .cm2

Xem đáp án

Diện tích hình thang đã cho là:

(14+18)×11:2=176(cm2)

Đáp số: 176cm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 176.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Cho tam giác ABC có số đo như hình vẽ:

Diện tích tam giác ABC là …. dm2.

Xem đáp án

Đổi 4,5m = 45dm

Diện tích tam giác ABC là:

45×72:2=1620(dm2)

Đáp số: 1620dm2.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 1620.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Một hình chữ nhật có chu vi là 32cm và chiều dài là 9cm. Tính chu vi hình tròn tâm O có bán kính bằng chiều rộng của hình chữ nhật.

Xem đáp án

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

32:2=16(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật:

16-9=7(cm)

Hình tròn tâm O có bán kính bằng chiều rộng của hình chữ nhật nên bán kính của hình tròn là 7cm.

Chu vi hình tròn là:

7×2×3,14=43,96(cm)

Đáp số: 43,96cm.

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

S

2 năm trước

Sun Hine

giúp ôn ài trở nên dễ dàng hơn và việc ôn thi trở nên có tiến bộ hơn so với lúc trước
N

1 năm trước

Nguyen Doan Phuc Tran

Bình luận


Bình luận