Trắc nghiệm Trắc nghiệm Ôn tập các số đến 100 000 có đáp án (Nâng cao)

  • 2132 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau đọc là:

Xem đáp án

Đáp án A

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là 98764

Số 98764 gồm: 9 chục nghìn, 8 nghìn, 7 trăm, 6 chục, 4 đơn vị

Nên số 98764 đọc là: Chín mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tư


Câu 2:

Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau đọc là:

Xem đáp án

Đáp án B

Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là: 10235

Số 10235 gồm: 1 chục nghìn, 2 trăm, 3 chục, 5 đơn vị

Nên số 10235 đọc là: Mười nghìn hai trăm ba mươi lăm


Câu 3:

Diện tích hình vuông ABCD bằng .......  cm2. Biết chu vi hình vuông bằng 2dm

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đổi 2dm=20 cm

Một cạnh hình vuông ABCD dài là: 20:4=5 cm

Diện tích hình vuông ABCD là: 5×5=25  cm2

Đáp số: 25cm2.


Câu 4:

Diện tích hình vuông ABCD bằng ......cm2. Biết chu vi hình vuông bằng 3dm6cm.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đổi 3dm6cm=36cm

Một cạnh hình vuông ABCD dài là: 36:4=9cm

Diện tích hình vuông ABCD là:9×9=81cm2

Đáp số: 81cm2.


Câu 5:

Số bé nhất có tổng các chữ số bằng 21 là …….

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Số cần tìm có 3 chữ số vì số lớn nhất có hai chữ số là 99 mà 9 + 9 = 18 (18 <21)

Số cần tìm là số bé nhất có 3 chữ số thì:

Nếu chữ số hàng trăm bằng 1 thì tổng của chữ số hàng chục và hàng đơn vị là: 211=20 (loại vì số lớn nhất có hai chữ số có tổng bằng 18)

Nếu chữ số hàng trăm bằng 2 thì tổng của chữ số hàng chục và hàng đơn vị là: 212=19 (loại vì số lớn nhất có hai chữ số có tổng bằng 18)

Nếu chữ số hàng trăm bằng 3 thì tổng của chữ số hàng chục và hàng đơn vị là: 213=18 (chọn vì số lớn nhất có hai chữ số có tổng bằng 18)

Nên số cần tìm có chữ số hàng trăm là 3 chữ số hàng chục và hàng đơn vị là 9.

Vậy số cần tìm là 399.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

thỏ cute

Bình luận


Bình luận

tống mỹ thanh ngọc
16:16 - 29/04/2022

hay quá