Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 13 (có đáp án): Môi trường truyền âm

  • 3435 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Khi nghiên cứu sự truyền âm thanh, người ta đã có những nhận xét sau. Hãy chọn câu trả lời sai:

Xem đáp án

Chất rắn là môi trường truyền âm tốt nhất ⇒ Đáp án D sai


Câu 2:

Vận tốc truyền âm trong các môi trường được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

Xem đáp án

Vận tốc truyền âm tăng dần từ chất khí, qua chất lỏng rồi đến chất rắn ⇒ Chọn C


Câu 3:

Trong các môi trường sau, môi trường nào không thể truyền được âm: Nước sôi, tấm nhựa, chân không, cao su?

Xem đáp án

Âm chỉ truyền được trong môi trường vật chất (rắn, lỏng, khí), không truyền được trong môi trường chân không ⇒ Chọn đáp án B


Câu 4:

Cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s và trong nước là 1500 m/s. Vận tốc truyền âm trong thanh nhôm ở cùng điều kiện nhiệt độ có thể nhận giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí ⇒ vận tốc truyền âm trong nhôm (chất rắn) phải lớn hơn 1500 m/s ⇒ Chọn đáp án C.


Câu 5:

Gọi t1,t2,t3 lần lượt là thời gian âm truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và khoảng cách. Khi so sánh t1,t2,t3 thứ tự tăng dần là:

Xem đáp án

 - Vận tốc truyền âm trong các môi trường: vrn>vlng>vkhí

- Vì truyền trong cùng một khoảng cách nên khi vận tốc truyền âm càng lớn thì thời gian truyền âm càng nhỏ nên trn < tlỏng < tkhí ⇒ t1 < t2 < t3.

Chọn A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Lê Nguyễn Minh Hải

hay

Bình luận


Bình luận