Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 5(có đáp án): Bài tập phản xạ âm - Tiếng vang (phần 2)

  • 1735 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 31 phút

Câu 1:

Âm phản xạ là:

Xem đáp án

Đáp án A

Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một mặt chắn


Câu 2:

Chọn câu đúng:

……………là âm dội lại khi gặp một mặt chắn

Xem đáp án

Đáp án A
Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một mặt chắn


Câu 3:

Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất bao nhiêu giây?

Xem đáp án

Đáp án D
Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 115s


Câu 4:

Chọn phương án đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ nhiều hay ít.

Âm có tần số bất kì đều cho âm phản xạ không phân biệt hạ âm, siêu âm hay âm nghe được


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D – đúng

C – sai vì không có vật chắn thì không có âm phản xạ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận