Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 15 (có đáp án): Chống ô nhiễm tiếng ồn

  • 1733 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Có một đường cao tốc vừa mới được xây dựng gần một trường học. Hàng ngày học sinh phải chịu ô nhiễm tiếng ồn, vì điều kiện chưa đổi được trường về vị trí khác nên người ta đã có những phương án để chống lại những tiếng ồn đó như sau. Phương pháp nào là tốt nhất?

Xem đáp án

Thay hệ thống cửa bằng cửa kính để ngăn chặn đường truyền âm của tiếng ồn.

Chọn B


Câu 2:

Câu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Những âm thanh có cường độ lớn (độ to lớn) thường gây ô nhiễm tiếng ồn, còn tần số không phải là nguyên nhân gây ô nhiễm tiếng ồn ⇒ Chọn đáp án D.


Câu 3:

Trường hợp nào sau đây là có ô nhiễm tiếng ồn?

Xem đáp án

 Tiếng máy cày cày trên ruộng khi gần lớp học có gây ô nhiễm tiếng ồn.

Chọn D


Câu 4:

Trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm tiếng ồn?

Xem đáp án

Gần ao hồ thì không gây ô nhiễm tiếng ồn

Chọn C


Câu 5:

Để chống ô nhiễm tiếng ồn, người ta thường sử dụng các biện pháp:

Xem đáp án

Các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn: làm trần nhà bằng xốp, trồng cây xanh, bao kín các thiết bị gây ồn ⇒ Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận