Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 27 (có đáp án): Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp (phần 2)

  • 1259 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 37 phút

Câu 1:

Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Đoạn mạch mắc nối tiếp thì hai dụng cụ đo có 1 điểm chung

Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có 1 điểm chung


Câu 2:

Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có …….điểm chung

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Đoạn mạch mắc nối tiếp thì hai dụng cụ đo có 1 điểm chung

Hai đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau nếu chúng có 1 điểm chung


Câu 3:

Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: Đoạn mạch song song thì hai dụng cụ đo có 2 điểm chung

Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu chúng có 2 điểm chung


Câu 4:

Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu chúng có ……. điểm chung

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: Đoạn mạch song song thì hai dụng cụ đo có 2 điểm chung

Hai đèn được gọi là mắc song song với nhau nếu chúng có 2 điểm chung


Câu 5:

Cho mạch điện như sơ đồ sau:

Phát biểu nào dưới đây là đúng đối với hai bóng đèn được mắc trong mạch điện này?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có, trong đoạn mạch mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện: I=I1=I2=...=In

Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là như nhau


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

l

1 năm trước

ly nguyen

Bình luận


Bình luận