Bài tập định tính về ảnh của gương phẳng

  • 1234 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một tia sáng chiếu tới gương phẳng hợp với mặt gương một góc 600. Góc phản xạ bằng:

Xem đáp án

Chọn A

Vì tia tới hợp với mặt gương một góc 600 nên góc tới i = 900 – 600 = 300

Theo định luật phản xạ ánh sáng: góc tới = góc phản xạ, suy ra góc phản xạ bằng 300


Câu 2:

Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 800. Góc phản xạ là bao nhiêu ?

Xem đáp án

Chọn B

Theo định luật phản xạ ánh sáng: góc tới = góc phản xạ.

Vì tia tới hợp với góc phản xạ một góc 800 nên ta có: i + i’  = 800 => i = i’ = 800 : 2 = 400

Suy ra góc phản xạ bằng 400

 


Câu 3:

Chiếu một tia tới lên gương phẳng. Biết góc phản xạ i’ = 300 , góc tới bằng:

Xem đáp án

Chọn D

Theo định luật phản xạ ánh sáng: góc tới = góc phản xạ, nên i = i’ = 300


Câu 4:

Nếu tia tới tạo với mặt gương một góc 300 thì góc phản xạ có giá trị là:

Xem đáp án

Chọn A

Theo định luật phản xạ ánh sáng: góc tới = góc phản xạ, nên i = i’ = 300


Câu 5:

Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng phản xạ ánh sáng:

Xem đáp án

Chọn A

Hiện tượng nhìn thấy ảnh của mình trong gương phẳng là hiện tượng phản xạ ánh sáng.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận