Trắc nghiệm Vật lí 7 Giải thích hiện tượng nhiễm điện của các vật hay, chi tiết có đáp án

  • 1568 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

 Lược nhựa bị nhiễm điện tác dụng lực hút vào vật nào trong các vật sau?

Xem đáp án

Vật bị nhiễm điện có thể hút các vật nhỏ, mảnh, nhẹ, hay phóng điện vào các vật khác.

Lược nhựa bị nhiễm điện có thể tác dụng lực hút lên cả vụn giất, quả cầu kim loại hay dòng nước nhỏ chảy từ vòi.

Chọn D


Câu 2:

Vào mùa đông, khi chải tóc bằng lược nhựa, thường xảy ra hiện tượng nào trong các hiện tượng sau:

Xem đáp án

Cả tóc và lược nhựa đều bị cọ xát nên cả hai đều nhiễm điện.

Chọn C


Câu 3:

Các chất ở trạng thái nào có thể bị nhiễm điện?

Xem đáp án

Các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí đều có thể bị nhiễm điện.

Chọn D


Câu 4:

Bụi bám vào cánh quạt điện vì:

Xem đáp án

Cánh quạt khi quay cọ xát với không khí nên bị nhiễm điện và hút các hạt bụi nhỏ bám vào.

Chọn B


Câu 5:

 Hình nào trong các hình sau cho thấy các quả cầu đã bị nhiễm điện?

Giải thích hiện tượng nhiễm điện của các vật hay, chi tiết | Vật Lí lớp 7

Xem đáp án

Khi các quả cầu bị nhiễm điện nó có thể hút hay đẩy quả cầu kia. Vì vậy các quả cầu trong hình 2 và 3 đã bị nhiễm điện.

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận