Trắc nghiệm Vật lí 7 Hiệu điện thế là gì, bài tập hiệu điện thế có đáp án

  • 1369 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 3 phút

Câu 1:

Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không?

Xem đáp án

Hiệu điện thế xuất hiện ở hai đầu nguồn điện như pin hay acquy. Khi đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì có dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

Chọn D.


Câu 2:

Hiệu điện thế chỉ có giữa hai đầu bóng đèn khi:

Xem đáp án

Hiệu điện thế chỉ có giữa hai đầu bóng đèn khi có dòng điện chạy qua.

Chọn A


Câu 3:

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì........dòng điện chạy qua bóng đèn.

Xem đáp án

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì không có dòng điện chạy qua bóng đèn.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận