Bài tập minh họa Nhận biết các loại điện tích

  • 1530 lượt thi

  • 1 câu hỏi

  • 1 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án là D

Bình thường các vật trung hòa về điện, nhưng khi vật nhận thêm electron thì nó mang điện âm, nếu vật mất bớt electron thì nó mang điện dương.

Một vật đang mang điện dương, nếu nhường bớt electron thì nó mang điện dương, nếu nhận thêm electron thì nó có thể vẫn mang điện dương, trở nên trung hòa về điện hoặc mang điện âm.

Một vật mang điện âm nếu nhận thêm electron thì nó mang điện âm. 


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận