Bài tập ví dụ Nhận biết hiện tượng nhiễm điện

  • 1617 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 2 phút

Câu 1:

Xe chạy một thời gian dài, sau khi xuống xe, sờ vào thành xe đôi lúc ta thâý như bị điện giật. Nguyên nhân:

Xem đáp án

Đáp án là B

Do thành xe cọ sát với không khí khi chạy làm nó bị nhiễm điện, nên ta sờ vào như bị điện giật


Câu 2:

Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát có thể xảy ra ở nhiệt độ nào?

Xem đáp án

Đáp án là D.

Hiện tượng nhiễm điện có thể xảy ra ở mọi nhiệt độ


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận