Bài tập ví dụ Các kí hiệu mạch điện, chiều dòng điện

  • 1449 lượt thi

  • 1 câu hỏi

  • 1 phút

Câu 1:

Kí hiệu này là kí hiệu của:

Xem đáp án

Đáp án là C

Kí hiệu  là kí hiệu của nguồn điện


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận