Bài tập ví dụ Chất dẫn điện

  • 1586 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 2 phút

Câu 1:

Vật dẫn điện là những vật:

Xem đáp án

Đáp án là B

Vật dẫn điện là những vật cho phép các điện tích đi qua


Câu 2:

Ba kim loại sau đây thường dùng làm dây dẫn:

Xem đáp án

Đáp án là B

Ba kim loại sau đây thường dùng làm dây dẫn: đồng, nhôm, vonfram


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận