Bài tập tự luyện Chất dẫn điện

  • 1595 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 2 phút

Câu 1:

Trong số các chất dưới đây, chất nào không phải là chất dẫn điện?

Xem đáp án

Đáp án là A

Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua: than chì


Câu 2:

Nhôm là chất dẫn điện tốt là vì

Xem đáp án

Đáp án là D

Các kim loại dẫn điện tốt do chúng có chứa nhiều các electron tự do


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận