Bài tập ví dụ Hiệu điện thế hai đầu dụng cụ điện

  • 1546 lượt thi

  • 1 câu hỏi

  • 1 phút

Câu 1:

Hai bóng đèn khác loại, khi mắc nối tiếp với một nguồn điện. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án là D

Hai bóng đèn khác loại được mắc nối tiếp nên nếu nguồn điện đủ hiệu điện thế để cường độ dòng điện qua chúng như nhau nên cả hai đều sáng bình thường


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận