Trình độ: Ôn thi đại học điểm 5-6

Học liệu: 0

Trắc nghiệm: 4 bài

80 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại cơ bản

80 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại cơ bản

  0 (0)

 • 2 sinh viên ghi danh
 • Được tạo bởi: Phú
 • Cập nhật lần cuối: 25-10-2018
 • Cấp độ: Ôn thi đại học điểm 5-6
 • Trình độ: Lớp 11

Danh sách các bài học

 • 80 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại cơ bản (P1) 20 câu hỏi
 • 80 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại cơ bản (P2) 20 câu hỏi
 • 80 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại cơ bản (P3) 20 câu hỏi
 • 80 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại cơ bản (P4) 20 câu hỏi

Mô tả

80 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại cơ bản

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

0
17

Miễn phí

0
7

Miễn phí

0
4

Miễn phí

Các khóa bán chạy

100 câu trắc nghiệm Ngữ âm cơ bản

00:00:00
Cập nhật 29-08-2018
0
17

Miễn phí

0
7

Miễn phí

150 câu trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản

00:00:00
Cập nhật 30-08-2018
0
107

Miễn phí

Thông tin giáo viên

P

0 Trung bình

0 đánh giá

7 sinh viên

10 khóa học

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét