Câu hỏi:

02/02/2023 27

Cho hàm số y=f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn D
Đáp án A sai vì hàm số fx=x4 đạt tiểu tại x=0; f''0=0.
Đáp án B sai vì hàm số fx=13x3+x2+x có đạo hàm f'x=x2+2x+10 nên hàm  số không có cực trị.
Đáp án C sai vì hàm số fx=x2 đạt cực tiểu tại x=0 và tồn tại f'0=0.
Do đó đáp án D đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=fx xác định trên đoạn 1;3 và đồng biến trên khoảng 1;3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 87

Câu 2:

Cho đồ thị hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 65

Câu 3:

Cho hàm số y=fx có bảng xét dấu của  y' như sau:
Media VietJack
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 

Xem đáp án » 02/02/2023 61

Câu 4:

Cho hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 55

Câu 5:

Cho hàm số y=fx xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:
Media VietJack
Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 52

Câu 6:

Cho hàm số  y=fx có bảng biến thiên như sau

Media VietJack

Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án » 02/02/2023 51

Câu 7:

Đồ thị hàm số y=x2+7xx29 có mấy đường tiệm cận?

Xem đáp án » 04/02/2023 46

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK