Câu hỏi:

04/02/2023 58

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên:
Media VietJack
Phương trình fxm=0 có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn B
Ta có fxm=0 fx=m.
Số nghiệm của phương trình fx=m là số giao điểm của đồ thị hàm số y=fx và đường thẳng y=m
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số y=fx cắt đường thẳng y=m tại ba điểm phân biệt khi 1<m<7.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=fx xác định trên đoạn 1;3 và đồng biến trên khoảng 1;3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 224

Câu 2:

Cho hàm số y=f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 117

Câu 3:

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 102

Câu 4:

Cho đồ thị hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 91

Câu 5:

Cho hàm số y=fx xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:
Media VietJack
Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 87

Câu 6:

Cho hàm số y=fx có bảng xét dấu của  y' như sau:
Media VietJack
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 

Xem đáp án » 02/02/2023 85

Câu 7:

Cho hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 85

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK