Bộ 20 đề thi giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 1)

  • 1425 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx có bảng xét dấu của  y' như sau:
Media VietJack
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 

Xem đáp án
Chọn C
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng 1;1

Câu 2:

Cho đồ thị hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
Media VietJack

Xem đáp án
Chọn C
Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số y=fx đồng biến trên khoảng 0;  2.

Câu 3:

Cho hàm số  y=fx có bảng biến thiên như sau

Media VietJack

Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án
Chọn D
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên 1;0.

Câu 5:

Giá trị cực tiểu của hàm số y=x33x29x+2

Xem đáp án
Chọn C
TXĐ: D=.
y'=3x26x9. Cho y'=0x=1x=3
Bảng biến thiên:
Media VietJack
Vậy giá trị cực tiểu là yCT=25.

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận