Bộ 20 đề thi giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 8)

  • 1411 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=x2x+1. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án
Tập xác định: \1.
Ta có y'=3x+12>0, x\1.
Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng ;11;+.
Chọn đáp án B.

Câu 2:

Cho hàm số y=fx có bảng xét dấu đạo hàm như sau:
Media VietJack
Khẳng định nào dưới đây đúng ?

Xem đáp án
Dễ thấy mệnh đề hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2) đúng.
Chọn đáp án C.

Câu 3:

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ;+?

Xem đáp án
y'=3x2+1>0,  x
Chọn đáp án B.

Câu 4:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số y=x+2x+5m đồng biến trên khoảng ;10?

Xem đáp án
TXĐ: D=\5m.
Ta có: y'=5m2x+5m2.
Hàm số đồng biến trên khoảng ;10 khi và chỉ khi 5m2>05m10;+
m>255m1025<m2
Vì m nguyên nên m1;2. Vậy có 2 giá trị của tham số m.
Chọn đáp án A.

Câu 5:

Cho hàm số fx xác định trên  và có đạo hàm thỏa mãn f'x=4x2gx+2019 với gx<0,x . Hàm số y=f1x+2019x+2020 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Xem đáp án
y'=f'1x+2019=41x2g1x=x22x3g1x
Xét y'<0x22x3g1x<0  x22x3>0(vì gx<0x)
x>3x<1
Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng 3;+, ;1.
Chọn đáp án C.

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận