Bộ 20 đề thi giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 15)

  • 2185 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ:
Media VietJack
Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Hàm số y=x4+2x2+5 có điểm cực tiểu là:

Xem đáp án
Chọn A
Ta có: TXĐ D=
y'=4x3+4xy''=12x2+4y'=0x=1x=0x=1y''1=y''1=8<0y''0=4>0
Vậy hàm số đạt cực tiểu tại x=0.

Câu 3:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:
Media VietJack
Hàm số y=2f(x)+1 đạt cực tiểu tại điểm

Xem đáp án
Chọn A
Đặt g(x)=2f(x)+1
g'x=2f'x , do đó điểm cực tiểu của  gx cũng chính là điểm cực tiểu của fx.
Vậy hàm số đạt cực tiểu tại x=0.

Câu 4:

Cho hàm số y=fx=x22x4 có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số y=fx có bao nhiêu cực trị?
Media VietJack

Xem đáp án
Chọn D
Dựa vào đồ thị ta có đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị là các điểm chỉ ra trên hình vẽ.
Media VietJack

Câu 5:

Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng d:y=3m+1x+3+m vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y=x33x21.

Xem đáp án
Chọn C
Xét hàm số y=x33x21
y'=3x26x=0x=0y=1x=2y=5
Đồ thị có 2 điểm cực trị là A0;1B2;5.
Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị là đường thằng AB có phương trình: y=2x1.
Để đường thẳng ABd3m+1.2=1m=16

Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

3 tháng trước

CT Hằng

Bình luận


Bình luận