Bộ 20 đề thi giữa kì 2 Toán 12 có đáp án năm 2022-2023 (Đề 10)

  • 1409 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Cho hàm số y=fx  có đạo hàm trên R. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Giá trị lớn nhất của hàm số fx=x33x+2 trên đoạn 3;3 bằng

Xem đáp án
Ta có: f'x=3x23; f'x=0x=±13;3.
f3=16;  f3=20;  f1=4;  f1=0. Vậy max3;3fx=20
Chọn đáp án B.

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận