Câu hỏi:

02/02/2023 15

Nếu tăng gấp hai lần chiều dài cạnh đáy của hình lăng trụ tứ giác đều thì thể tích tăng lên bao nhiêu lần?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn C
Gọi chiều dài cạnh đáy của lăng trụ đều là: a, diện tích đáy là: S=a2.
Chiều dài khi tăng lên gấp đôi là: 2a, và diện tích đáy sau khi tăng cạnh đáy lên hai lần là: S=4a2.
Chiều cao không đổi. Do đó thể tích tăng lên bốn lần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=fx xác định trên đoạn 1;3 và đồng biến trên khoảng 1;3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 87

Câu 2:

Cho đồ thị hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 65

Câu 3:

Cho hàm số y=fx có bảng xét dấu của  y' như sau:
Media VietJack
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 

Xem đáp án » 02/02/2023 61

Câu 4:

Cho hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 55

Câu 5:

Cho hàm số y=fx xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:
Media VietJack
Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 52

Câu 6:

Cho hàm số  y=fx có bảng biến thiên như sau

Media VietJack

Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án » 02/02/2023 51

Câu 7:

Đồ thị hàm số y=x2+7xx29 có mấy đường tiệm cận?

Xem đáp án » 04/02/2023 46

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK