Câu hỏi:

02/02/2023 23

Cho hàm số fx=2x2+5x+4x+2. Gọi M và m lần lượt là GTLN và GTNN của hàm số trên đoạn 5;52 thì M+m bằng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn B
TXĐ: D=\2
f'x=2x2+4x+3x+22, suy ra f'x=0x2+4x+3=0x=15;52x=35;52.
Ta có: f3=7;  f5=293;f52=8. Suy ra M=-7 và m=-29/3
Vậy M+m=503.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=fx xác định trên đoạn 1;3 và đồng biến trên khoảng 1;3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 73

Câu 2:

Cho đồ thị hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 63

Câu 3:

Cho hàm số y=fx có bảng xét dấu của  y' như sau:
Media VietJack
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 

Xem đáp án » 02/02/2023 61

Câu 4:

Cho hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 55

Câu 5:

Cho hàm số y=fx xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:
Media VietJack
Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 52

Câu 6:

Cho hàm số  y=fx có bảng biến thiên như sau

Media VietJack

Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án » 02/02/2023 51

Câu 7:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên:
Media VietJack
Phương trình fxm=0 có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

Xem đáp án » 04/02/2023 41

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK