Câu hỏi:

02/02/2023 87

Giá trị cực tiểu của hàm số y=x33x29x+2

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn C
TXĐ: D=.
y'=3x26x9. Cho y'=0x=1x=3
Bảng biến thiên:
Media VietJack
Vậy giá trị cực tiểu là yCT=25.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 662

Câu 2:

Cho hàm số y=fx xác định trên đoạn 1;3 và đồng biến trên khoảng 1;3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 555

Câu 3:

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 174

Câu 4:

Cho hàm số y=fx xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:
Media VietJack
Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 163

Câu 5:

Cho hàm số y=fx có bảng xét dấu của  y' như sau:
Media VietJack
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 

Xem đáp án » 02/02/2023 151

Câu 6:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên:
Media VietJack
Phương trình fxm=0 có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

Xem đáp án » 04/02/2023 138

Câu 7:

Cho đồ thị hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 133

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK