Câu hỏi:

04/02/2023 61

Đồ thị hàm số y=x2+7xx29 có mấy đường tiệm cận?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn A
Ta có:
+) limx±y=limx±x2+7xx29=0.
Do đó đồ thị hàm số có đúng một đường tiệm cận ngang là y=0.
+) limx0+y=limx0+x2+7xx29=
+) limx3+y=limx3+x2+7xx29=+
+) limx3+y=limx3+x2+7xx29=+
Do đó đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận đứng là: x=3x=0 ; x=3.
Vậy đồ thị hàm số đã cho có 4 đường tiệm cận.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=fx xác định trên đoạn 1;3 và đồng biến trên khoảng 1;3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 222

Câu 2:

Cho hàm số y=f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 108

Câu 3:

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 100

Câu 4:

Cho đồ thị hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 90

Câu 5:

Cho hàm số y=fx xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:
Media VietJack
Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 87

Câu 6:

Cho hàm số y=fx có bảng xét dấu của  y' như sau:
Media VietJack
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 

Xem đáp án » 02/02/2023 84

Câu 7:

Cho hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 82

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK