Câu hỏi:

02/02/2023 92

Cho đồ thị hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y=fx đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
Media VietJack

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn C
Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số y=fx đồng biến trên khoảng 0;  2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=fx xác định trên đoạn 1;3 và đồng biến trên khoảng 1;3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 224

Câu 2:

Cho hàm số y=f(x). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 117

Câu 3:

Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ bên?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 102

Câu 4:

Cho hàm số y=fx xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:
Media VietJack
Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 02/02/2023 87

Câu 5:

Cho hàm số y=fx có bảng xét dấu của  y' như sau:
Media VietJack
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 

Xem đáp án » 02/02/2023 85

Câu 6:

Cho hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?
Media VietJack

Xem đáp án » 02/02/2023 85

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK