Câu hỏi:

12/02/2023 84

Cho hàm số y=fx  có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình ffcosx1=0  có bao nhiêu nghiệm trên đoạn 0;2π ?

Cho hàm số y=f(x)  có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình  f[f(cosx)-1]=0 có bao nhiêu nghiệm trên đoạn [0,2 bi] ? (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đặt t=cosx  vì x0;2πt1;1 ; Đặt ft1=v

Từ ptbd có dạng:  fv=0(*).

Sô nghiệm của pt(*) là số giao điểm của hai đồ thị y=fv  và đường thẳng y=0

Từ đồ thị suy ra số nghiệm của phương trinh(*) là v=a12;1v=a21;0v=a31;2

Thay vào phần đặt ta có ft1=a12;1ft1=a21;0ft1=a31;2

Xét pt: ft1=a12;1f(t)=1+a11;0  . Đồ thị hàm số y=ft  và đường thẳng y=0   cắt nhau tại 3 điểm, chỉ có 1 điểm thỏa mãn có hành độ t1;0 . Nên pt ft1=t12;1 có 1 nghiệm t1;0 .

Xet pt: t=cosx  với t1;0 .

 

Từ đồ thị hàm sô y=cosx,x0;2π  suy ra pt t=cosx  với t1;0  có 2 nghiệm x

Tương tự pt ft1=a21;0ft=1+a20;1  có một nghiệm t1;0  suy ra t=cosx  với t1;0t1;0  có 2 nghiệm x

ft1=a31;2ft=1+a32;3 không có nghiệm t1;1

KL: PTBĐ có 4 nghiệm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng đường thẳng y=4x+5  cắt đồ thị hàm số y=x3+2x+1  tại điểm duy nhất, kí hiệu là x0;y0  là tọa độ của điểm đó. Tìm y0

Xem đáp án » 12/02/2023 538

Câu 2:

Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng 32  và chiều cao bằng 233  là

Xem đáp án » 12/02/2023 386

Câu 3:

Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có mặt bên (SCD) hợp với mặt đáy một góc 45° và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng a3 . Tính thể tích của khối chóp SABCD.

Xem đáp án » 12/02/2023 89

Câu 4:

Cho hàm số y=f(x) xác định, liên tục trên ( -4,4) và có bảng biến thiên trên (-4,4) như dưới đây.

Cho hàm số y=f(x) xác định, liên tục trên ( -4,4) và có bảng biến thiên trên (-4,4) như dưới đây.  Phát biểu nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 12/02/2023 60

Câu 5:

Cho lăng trụ tứ giác đều ABCDA'B'C'D' có tâm đối xứng I . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh A'B', CD . Phép lấy đối xứng tâm I biến đoạn thẳng AM thành đoạn thẳng

Xem đáp án » 12/02/2023 55

Câu 6:

Cho hàm số y=fx  có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm phương trình 2fx+7=0 

Cho hàm số  y=f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm phương trình 2f(x)+7=0 là (ảnh 1)

Xem đáp án » 12/02/2023 53

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK