Câu hỏi:

01/12/2023 68

Hàm số y = cot2a + 2cosa + 3 có tập xác định là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Biểu thức cot2a + 2cosa + 3 có nghĩa khi sin2a ≠ 0, tức là 2akπk.

Hay akπ2k.

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D=\kπ2|k.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = 2023tan2024 2x là

Xem đáp án » 01/12/2023 3,561

Câu 2:

Hàm số nào sau đây có tập xác định là ℝ?

Xem đáp án » 01/12/2023 1,251

Câu 3:

Tập xác định của hàm số y=tanx+2π3 

Xem đáp án » 01/12/2023 656

Câu 4:

Xét bốn mệnh đề sau:

(1) Hàm số y = sin x có tập xác định là ℝ.

(2) Hàm số y = cos x có tập xác định là ℝ.

(3) Hàm số y = tan x có tập xác định là ℝ\{kπ}.

(4) Hàm số y = cot x có tập xác định là \kπ2.

Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là

Xem đáp án » 01/12/2023 158

Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=1sin2xcos2x 

Xem đáp án » 01/12/2023 143

Câu 6:

Tập hợp tất cả giá trị của m để hàm số y=1sin2xm có tập xác định là ℝ là

Xem đáp án » 01/12/2023 126

Câu 7:

Tập xác định của hàm số y = 2cotx + sin3x là

Xem đáp án » 01/12/2023 94

Bình luận


Bình luận