Câu hỏi:

24/07/2019 52,975

Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

- Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong dung dịch dinh dưỡng nhưng không có magiê. Bên cạnh đó là một chậu cây đầy đủ dinh dưỡng.

- Đối chứng sự biểu hiện khác nhau giữa 2 cây để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại ?

Xem đáp án » 24/07/2019 74,873

Câu 2:

Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 60,339

Câu 3:

Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như?

Xem đáp án » 24/07/2019 37,835

Câu 4:

Vai trò chủ yếu của magie trong cơ thể thực vật ?

Xem đáp án » 24/07/2019 37,047

Câu 5:

Vai trò của kali trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 36,174

Câu 6:

Cây có biểu hiện : lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chất là do thiếu?

Xem đáp án » 24/07/2019 20,900

Bình luận


Bình luận