Câu hỏi:

24/07/2019 37,511

Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện: lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại ?

Xem đáp án » 24/07/2019 74,557

Câu 2:

Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 59,912

Câu 3:

Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong?

Xem đáp án » 24/07/2019 52,652

Câu 4:

Vai trò chủ yếu của magie trong cơ thể thực vật ?

Xem đáp án » 24/07/2019 36,691

Câu 5:

Vai trò của kali trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 35,871

Câu 6:

Cây có biểu hiện : lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chất là do thiếu?

Xem đáp án » 24/07/2019 20,678

Bình luận


Bình luận