Câu hỏi:

24/07/2019 74,813

Khi cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Khi lá cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion Mg2+ lá cây sẽ xanh lại vì Mg2+ là thành phần cấu tạo nên diệp lục. Khi thiếu Mg2+ lá cây sẽ có màu vàng, do đó phun ion này lá sẽ xanh lại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 60,266

Câu 2:

Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong?

Xem đáp án » 24/07/2019 52,909

Câu 3:

Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như?

Xem đáp án » 24/07/2019 37,771

Câu 4:

Vai trò chủ yếu của magie trong cơ thể thực vật ?

Xem đáp án » 24/07/2019 36,985

Câu 5:

Vai trò của kali trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 36,124

Câu 6:

Cây có biểu hiện : lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chất là do thiếu?

Xem đáp án » 24/07/2019 20,842

Bình luận


Bình luận