Câu hỏi:

24/07/2019 36,985

Vai trò chủ yếu của magie trong cơ thể thực vật ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Magiê là một trong những nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. Đối với cơ thể thực vật, magiê là thành phần của diệp lục, hoạt hóa enzim.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại ?

Xem đáp án » 24/07/2019 74,811

Câu 2:

Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 60,265

Câu 3:

Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong?

Xem đáp án » 24/07/2019 52,909

Câu 4:

Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như?

Xem đáp án » 24/07/2019 37,770

Câu 5:

Vai trò của kali trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 36,124

Câu 6:

Cây có biểu hiện : lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chất là do thiếu?

Xem đáp án » 24/07/2019 20,842

Bình luận


Bình luận