Câu hỏi:

24/07/2019 60,266

Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Phôtpho là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với cây trồng. Trong cơ thể thực vật, phôtpho là thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim,…

Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật Là thành phần của thành tế bào và màng tế bào (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại ?

Xem đáp án » 24/07/2019 74,812

Câu 2:

Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong?

Xem đáp án » 24/07/2019 52,909

Câu 3:

Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như?

Xem đáp án » 24/07/2019 37,771

Câu 4:

Vai trò chủ yếu của magie trong cơ thể thực vật ?

Xem đáp án » 24/07/2019 36,985

Câu 5:

Vai trò của kali trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 36,124

Câu 6:

Cây có biểu hiện : lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chất là do thiếu?

Xem đáp án » 24/07/2019 20,842

Bình luận


Bình luận