Câu hỏi:

24/07/2019 18,883

Khi làm thí nghiệm trồng cây trong chậu đất nhưng thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên ở những lá già. Nguyên tố khoáng đó là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

- Khi thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên ở những lá già → Nguyên tố khoáng đó là nitơ.

- Giải thích: Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục, ATP,… Khi thiếu nitơ, do sự phân giải diệp lục và huy động nguồn nitơ còn lại từ các lá phía dưới (lá già) cho phần phía trên đang tăng trưởng (lá non) cho nên lá già sẽ vàng trước rồi tới lá non.

Khi làm thí nghiệm trồng cây trong chậu đất nhưng thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại ?

Xem đáp án » 24/07/2019 74,580

Câu 2:

Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 59,929

Câu 3:

Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong?

Xem đáp án » 24/07/2019 52,669

Câu 4:

Khi thiếu kali, cây có những biểu hiện như?

Xem đáp án » 24/07/2019 37,536

Câu 5:

Vai trò chủ yếu của magie trong cơ thể thực vật ?

Xem đáp án » 24/07/2019 36,701

Câu 6:

Vai trò của kali trong cơ thể thực vật?

Xem đáp án » 24/07/2019 35,884

Câu 7:

Cây có biểu hiện : lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chất là do thiếu?

Xem đáp án » 24/07/2019 20,681

Bình luận


Bình luận