Câu hỏi:

06/06/2020 462

Giải phương trình 1000000x=10.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu y = (log23)(log34)(log45)...(log3132) thì

Xem đáp án » 06/06/2020 3,232

Câu 2:

Giải bất phương trình log133x-1x+2<1.

Xem đáp án » 06/06/2020 2,720

Câu 3:

Tìm các khoảng đồng biến của hàm số y=lnxx.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,218

Câu 4:

Giải bất phương trình log336 - log3x > 1.

Xem đáp án » 06/06/2020 833

Câu 5:

Đặt log80 = a, log45 = b . Hãy tính log36 theo a và b

Xem đáp án » 06/06/2020 815

Câu 6:

Lôgarit cơ số 3 của 27.94.93 là: 

Xem đáp án » 06/06/2020 791

Câu 7:

Tìm đạo hàm của hàm sốy=ln(x+x2-1).

Xem đáp án » 06/06/2020 738

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK