Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 có đáp án

  • 2086 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Rút gọn biểu thức xx43.

Xem đáp án

Ta có: 

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn A


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án


Câu 4:

Giải phương trình 1000000x=10.

Xem đáp án


Câu 5:

Cho phương trình log5(x + 4) = 3 . Nghiệm của phương trình này nằm trong khoảng nào sau đây?

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Ta có: 121 ∈ (100; 125)

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

tranhuonggiang
10:45 - 25/12/2021

câu 2 đáp án là c