Câu hỏi:

08/06/2020 440

Hàm số y=x2-x+1x-1 nghịch biến trên các khoản

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Họ nguyên hàm của hàm số y=(2x+1)5 là 

Xem đáp án » 08/06/2020 5,441

Câu 2:

Tập hợp nghiệm của bất phương trình log4(x+12) > 1logx2

Xem đáp án » 08/06/2020 2,269

Câu 3:

Cho hai số dương a, b thỏa mãn a2+b2=7ab. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 08/06/2020 1,659

Câu 4:

Giả sử x là nghiệm của phương trình: lg1+x+3lg1-x=lg1-x2+2

Khi đó ta có

Xem đáp án » 08/06/2020 766

Câu 5:

Đạo hàm của hàm số y=(x2+1)e3x là

Xem đáp án » 08/06/2020 423

Câu 6:

Cho hàm số f(x) = 3cos2x+π6 Ta có f'π6 bằng

Xem đáp án » 08/06/2020 324

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK