Đề thi Học kì 2 Giải tích 12 có đáp án

  • 2379 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đạo hàm của hàm số y=(x2+1)e3x là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Cho hàm số y=x3-6x2+9x+7. Hàm số đồng biến trên khoảng

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Hàm số y=x2-x+1x-1 nghịch biến trên các khoản

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Hàm số nào trong các hàm số sau đây đồng biến trên R

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận