Câu hỏi:

03/08/2020 777

Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD, các cặp đường thẳng nào sau đây chéo nhau?

Xem đáp án » 03/08/2020 6,604

Câu 2:

Câu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 03/08/2020 6,065

Câu 3:

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy bằng cạnh bên bằng a. Khoảng cách từ AD tới (SBC) bằng:

Xem đáp án » 03/08/2020 2,536

Câu 4:

Cho tứ diện ABCD. Gọi E, F, G lần lượt là ba điểm trên các cạnh AB, AC, BD sao cho EF cắt BC tại M, EG cắt AD tại N. tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây?

Xem đáp án » 03/08/2020 2,522

Câu 5:

Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD. Thiết diện của tứ diện đi qua ba điểm M, N, P là:

Xem đáp án » 03/08/2020 1,950

Câu 6:

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC, P là điểm thuộc DB sao cho PB = 2PD. Gọi Q là giao điểm của CD với mặt phẳng (MNP). Giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) và (ACD) là:

Xem đáp án » 03/08/2020 1,165

Câu 7:

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án » 03/08/2020 973

Bình luận


Bình luận