Câu hỏi:

04/08/2020 75

Cho hai tập hợp M={1;3;6;8}N={3;6;7;9}. Tập hợp MN  là:

Trả lời:

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai đa thức f(x) và g(x) . Xét các tập hợp:

A=xRf(x)=0B=xRg(x)=0C=xRf(x)g(x)=0

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 28/08/2020 3,112

Câu 2:

Cho hai đa thức P(x) và Q(x). Xét các tập hợp sau:

A={x:P(x)=0}; B={x:Q(x)=0}; C=x:P(x).Q(x)=0.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 04/08/2020 1,828

Câu 3:

Cho hai tập hợp A, B thỏa mãn AB.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 04/08/2020 916

Câu 4:

Gọi T là tập hợp các học sinh của lớp 10A; N là tập hợp các học sinh nam G là tập hợp các học sinh nữ của lớp 10A. Xét các mệnh đề sau:

(I) NG=T

(II) NT=G

(III) NG=

(IV) TG=N

(V) T\N=G

(VI) N\G=N

Trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

Xem đáp án » 04/08/2020 796

Câu 5:

Cho hai đa thức P(x) và Q(x). Xét các tập hợp sau:

A={x:P(x)=0}; B={x:Q(x)=0}C=x:P(x)2+Q(x)2=0

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 04/08/2020 515

Câu 6:

Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh giỏi môn Văn, 22 học sinh giỏi môn Toán và 12 học sinh không giỏi môn Văn hay Toán. Số học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán của lớp đó là:

Xem đáp án » 04/08/2020 465

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »