Câu hỏi:

10/08/2020 68

Cho phương trình có tham số m: mx+1x-1=0.    (*)

  Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Trả lời:

Trước hết phải chú ý đến điều kiện xác định của phương trình (*) là x1.

Ta có: mx+1x-1=0

[mx+1=0 (1)x-1=0 

* Xét x- 1 = 0 x= 1.

* Xét mx +1= 0    (1)

+  Nếu m > 0  thì phương trình (1) có nghiệm x=-1m<0( không thỏa mãn điều kiện x) nên không là nghiệm của phương trình. Vậy phương án A sai.

 + Nếu m = -1 thì (1) trở thành:  -x + 1 = 0 nên x= 1.

Do đó, phương trình (*) có hai nghiệm trùng nhau: x= 1.

vậy phương án B sai.

+  Nếu m < -1 thì nghiệm của phương trình (1) là: x=-1m- số dương nhỏ hơn 1, không thỏa mãn điều kiện. Vậy phương án C sai.

+  Nếu -1 < m < 0 thì phương trình mx + 1 = 0 có nghiệm x=-1m lớn hơn 1, do vậy phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt. Đáp án là D.

 

 

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình: x2+25x2x+52=11 gần nhất với số nào dưới đây?

Xem đáp án » 06/09/2020 518

Câu 2:

Tìm m để phương trình: x2+2x+422mx2+2x+4+4m1=0 có đúng hai nghiệm

Xem đáp án » 06/09/2020 393

Câu 3:

Tập nghiệm của phương trình 5-2x=3x+3 là:

Xem đáp án » 10/08/2020 159

Câu 4:

Cho phương trình có tham số m:

2m+1x-mx-1=x+m.     (*)

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Xem đáp án » 10/08/2020 127

Câu 5:

Tập nghiệm của phương trình 3x+1=x2+2x-3 là:

Xem đáp án » 10/08/2020 118

Câu 6:

Định k để phương trình: x2+4x24x2x+k1=0 có đúng hai nghiệm lớn hơn 1.

Xem đáp án » 06/09/2020 105

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »