Câu hỏi:

28/08/2020 1,224

Cho hai tập hợp A = {xx  là ước số nguyên dương của 12}. 

B = { xxlà ước số nguyên dương của 18}

Tập hợp A  B là:

Trả lời:

Đáp án C

A={1;2;3;4;6;12} và B={1;2;3;6;9;18}

Khi đó AB={1;2;3;6}

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tập A . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai?

Xem đáp án » 28/08/2020 4,925

Câu 2:

Cho hai tập A=x(2xx2)(2x23x2)=0  và  B=n*3<n2<30. Tìm AB.  

Xem đáp án » 28/08/2020 3,627

Câu 3:

Cho các tập hợp M=xxlà bội của 2}, N=xxlà bội của 6}, P=xxlà ước của 2,Q=xx là ước của 6}. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án » 28/08/2020 2,714

Câu 4:

Cho hai tập hợp A=2;4;6;9,B=1,2,3,4.  Tập hợp A\B bằng tập hợp nào sau đây?

Xem đáp án » 28/08/2020 2,579

Câu 5:

Cho hai tập hợp A=1;2;3;7,B=2;4;6;7;8.  Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 28/08/2020 2,381

Câu 6:

Cho hai tập hợp A=0;1;2;3;4,B=2;3;4;5;6. Xác định tập hợp B\A

Xem đáp án » 28/08/2020 2,236

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »