Câu hỏi:

29/08/2020 170

Tập  A=xR1<x2 được viết lại dưới dạng đoạn, khoảng là;

Trả lời:

Đáp án C

Ta có: A={xR|1<x2}=(1;2]

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho A=1;4;B=(2;6);C=(1;2).  Tìm ABC:  

Xem đáp án » 29/08/2020 2,305

Câu 2:

Cho hai tập hợp A = [−2;3] và B = (1;+). Xác định CR(A  B)

Xem đáp án » 31/08/2020 2,197

Câu 3:

Cho A = [0;3], B = (1;5) và C = (0;1). Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 29/08/2020 1,849

Câu 4:

Cho tập X = [−3;2). Phần bù của X trong R là tập nào trong các tập sau?

Xem đáp án » 29/08/2020 1,218

Câu 5:

Cho A=;2,B=2;+,C=0,3,  mệnh đề nào sau đây sai

Xem đáp án » 29/08/2020 1,164

Câu 6:

Cho CRA = (;3)  [5;+) và  CRB = [4;7). Xác định tập X = A B.

Xem đáp án » 31/08/2020 1,092

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »