Câu hỏi:

02/11/2020 39,688

Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau, biết AB=AC=AD=1. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó aP. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 02/11/2020 91,290

Câu 2:

Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

Xem đáp án » 02/11/2020 36,074

Câu 3:

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Xem đáp án » 02/11/2020 34,413

Câu 4:

Cho hình lập phương ABCD. A'B'C'D'. Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng

Xem đáp án » 02/11/2020 20,527

Câu 5:

Trong không gian, khẳng định nào sau đây sai.

Xem đáp án » 02/11/2020 17,527

Câu 6:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

Xem đáp án » 02/11/2020 15,228

Bình luận


Bình luận