100 câu trắc nghiệm Vecto trong không gian nâng cao (phần 1)

  • 4280 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 4:

Cắt hình chóp tứ giác bởi mặt phẳng vuông góc với đường cao của hình chóp thiết diện là hình gì?

Xem đáp án

Chọn C

Mặt phẳng vuông góc với đường cao sẽ song song với đáy nên cắt hình chóp theo tứ giác đồng dạng với đáy.


Câu 5:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận